Tags: евбаз

"Справа Бейлiса"

1911. Весна.
Cаме тодi в той час на Євбазi
(площа Перемоги сьогоднiшня)
вiдкривали та освячували нову синагогу (зруйнована за часiв Сталiна).
Кияни тодi були обiзнанi, не важко було помiтити, що прибуття в столицю задля вiдкриття синагоги равiнiв з Палестини та вбивство Ющинського логiчно спiвпадали. Зловiсна подiя саме передувала Пейсах.

В днi повалення влади УНР
чомусь першою чекicтами була страчена свiдок по дiлу Ющинського -
Чебiняк.